Månadsarkiv: juli 2013

Besked om kommunalt bolag skjuts upp

En extern aktör har erbjudit kommunen att bygga ut fibernätet i Falkenbergs kommun, Dom ska bygga en öppen fiber vilket innebär att många olika leverantörer av tjänster sammas i samma kabel. Vad detta innebär för oss i inlandet och hur

Publicerad i Bloggen

Besked från Länstyrelsen

Nu har vi fått det skriftligt från länsstyrelsen att pengarna är slut i detta landsbygdsprogram. Vi är välkomna att söka nya bidrag 2014. Det är inga beslut tagna angående hur mycket av det programmet som skall tillfalla fiberföreningarna, vi kan

Publicerad i Bloggen

Nyheter